Beschermd monument

Gerechtshof met conciërgerie

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden

ID
13984
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13984

Besluiten

Interbellumarchitectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4382

Beschrijving

Het gerechtshof te oostende is beschermd als monument. De aanpalende conciërgerie is eveneens in de bescherming als monument opgenomen.Waarden

Het gerechtshof van Oostende met inbegrip van de conciërgerie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een openbaar gebouw opgetrokken in 1938 in een modern classicistische stijl, waarbij aandacht is besteed aan de integratie van kunst in de architectuur, meer bepaald door de bas-reliëfs van Jozef Cantré in de vensterregisters van de belangrijkste gevels en het drieluik van glasramen van Cor Westerduin. Beide kunstenaars gingen daarbij uit van dezelfde thematiek, zijnde de verschillende afdelingen die binnen het gerechtshof gevestigd zijn.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde goed voorbeeld van een openbaar gebouw uit het interbellum, dat is opgetrokken in een statige, sobere stijl geïnspireerd door de nieuwe zakelijkheid en te duiden als modern classicisme, passend bij de functie van dit gebouw, zijnde een gerechtshof.
Als zijnde ontwerp van de Oostendse architect S. Smis in samenwerking met de lokale architecten Vancoillie en Van Laere dat wordt gekenmerkt door een evenwichtige en functionele stijl, ondersteund door de bas-reliëfs van J. Cantré en de glasramen van C. Westerduin.
Als zijnde een openbaar gebouw dat zowel in exterieur als interieur is afqewerkt met een geslaagde combinatie van hoogwaardige bouwmaterialen, en waarbij keramische tegels van de Brusselse firma Helman een vooraanstaande rol spelen.
Als zijnde een ontwerp dat een nationale wedstrijd won, mede dankzij de functionaliteit in het ontwerp, waarbij zowel rekening werd gehouden met de representatieve functie van het gebouw (strenge stijl, rijke materialen, imposante traphal en portaal) als met de administratieve functie (comfortabele burelen, handige inpassing van archiefruimte in tussenverdieping).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gerechtshof

Canadaplein 1A (Oostende)
* Canadaplein 1A. Gerechtshof. Beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005. Historiek.In 1935-1936 wordt een nationale architectuurwedstrijd uitgeschreven voor de bouw van een gerechtshof op het stadsterrein tussen de Euphrosina Beernaertstraat en de Vindictivelaan. Tot dan toe waren deze diensten ondergebracht in enkele panden in de Witte Nonnenstraat.Het oorspronkeli