Beschermd monument

Art-nouveauburgerhuis: linkerdeel

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13986   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13986

Besluiten

Winkelpanden en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4384

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het linkerdeel van het art-nouveauburgerhuis. Het rechterdeel werd reeds beschermd bij koninklijk besluit op 22 september 1981.


Waarden

Het pand, als uitbreiding bij het reeds als monument beschermde naastgelegen pand Van Iseghemlaan nummer 12a, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde deel van een dubbelwoonst waarvan de architecturale uitwerking én opbouw een zuiver voorbeeld is van de art nouveau, een stijl die in de eerste jaren van de 20ste eeuw opduikt in de Oostendse architectuur.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde deel van een voor Oostende uitzonderlijke woonst die de doorgaans lokale interpretatie van de art-nouveaustijl overstijgt. In de dubbelwoonst, in oorsprong daterend van ca. 1904, werd het zuivere concept van de art-nouveauwoning toegepast, cf. o.m. opvallend geornamenteerd gevel front als illustratie van de ruimtes die er zich achter bevinden en plan met centrale veelzijdige trapzaal van waaruit de vertrekken toegankelijk zijn. Dit pand is een belangrijk onderdeel van het oorspronkelijk architecturaal concept, gezien de verwevenheid in zowel in- als exterieur met het naastliggende pand, oorspronkelijk als eenheid ontworpen.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een architecturale getuigenis van de zogenaamde belle époque, de periode vóór de Eerste Wereldoorlog tijdens dewelke in het spoor van de vorst een mondain publiek gedurende de zomer vertoeft te Oostende, 'Koningin der Badsteden'. Vele prachtige stadswoningen worden door en voor de welstellende klasse opgetrokken, hetzij als eigen woon- en verblijfplaats, hetzij als opbrengsteigendom. Deze 'documenten' vormen aldus een schakel in het verhaal van het Oostendse kusttoerisme en bij uitbreiding, van het toerisme aan onze kust omstreeks de eeuwwisseling in het algemeen.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Art-nouveauburgerhuis

Van Iseghemlaan 12, 12A (Oostende)
* Van Iseghemlaan nrs. 12-12A. Voormalige dubbelwoonst in art-nouveaustijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Geheel beschermd als monument, nr. 12A K.B. van 22/09/1981, nr. 12 bij M.B. van 26/05/2005.Op het einde van de 19de eeuw is, volgens archiefgegevens van het kadaster, het perceel waar later de panden nr. 12 en 12 a worden opgetrokken nog onbebouwd en in eigendom van Camiel