Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen: boerenwoning

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

ID
13987
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13987

Besluiten

Geografisch pakket Menen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4395

Beschrijving

De boerenwoning behorende bij de laat 18de-eeuwse - begin 19e-eeuwse hoeve te Menen, is beschermd als monument.Waarden

Het boerenhuis van de hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een vrij gaaf bewaard voorbeeld van een boerenhuis in Menen.
Als zijnde een gaaf bewaard laat 18de- begin 19de-eeuws boerenhuis met sporen van rode gevelafwerking en behouden schrijnwerk zoals de eenvoudige luiken en schuiframen.
Het interieur van het boerenhuis met behouden indeling namelijk voutekamer, schone kamer en keuken met tal van behouden authentieke elementen zoals balkroostering met moer- en kinderbalken, de behouden vloeren van gebakken tegels en de typische grote Vlaamse haard.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een vrij gaaf bewaarde boerenhuis uit het einde van de 18de-eeuw - begin 19de eeuw te Menen. Zodoende is de hoeve één van de laatste getuigen van het voorheen landelijke karakter van Menen, getypeerd door een groot aantal landbouwbedrijven die heden zijn stopgezet of zeer sterk verbouwd zijn.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Boerendreef 50 (Menen)
Dieper in gelegen laat 18de-eeuwse - begin 19e-eeuwse hoeve met zuidoostelijke erfoprit gemarkeerd door ijzeren hek. Huisweide afgezet door meidoornhaag.