Beschermd monument

Hoekpand ontworpen door A. Daniels

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13988   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13988

Besluiten

Interbellumarchitectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4382

Beschrijving

Het hoekpand ontworpen door architect André-Louis Daniels (1883-1976) is met inbegrip van het interieur beschermd als monument. De achtertuin is niet opgenomen in de bescherming als monument.



Waarden

Het hoekpand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief en kwalitatief voorbeeld van de architecturale invulling van de westelijke stadsuitbreiding te Oostende, ingezet vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw onder impuls van koning Leopold II in het kader van het toen snel groeiend badstadtoerisme en verder gezet tijdens het interbellum. De toenmalige aanleg en bebouwing van de Eduard De Cuyperstraat sluit aan bij het stratenplan in dambordvorm ten noordoosten van de Nieuwpoortsesteenweg gerealiseerd circa 1896 tijdens de verdere stadsuitbreiding westwaarts in aansluiting bij de eerste fase van 1867 volgens plan van ingenieur L. Crépin.
Als zijnde een woning, opgetrokken in 1929, aanleunend bij zowel de artdecostijl als de nieuwe zakelijkheid, met gevel front voorzien van verzorgd baksteenparement en benadrukte hoektravee waarboven beglaasde trapkast. Tevens als blikvanger omwille van de ligging aan een hoek, die tevens benut wordt voor een alternatieve ruimtewerking in het interieur, zie de aanwezigheid van de cirkelvormige trapzaal met aansluitend de octogonale hal. Vermeldenswaardig in het interieur zijn onder meer de behouden decoratieve en kleurrijke mozaïekvloeren.
Als zijnde getuige van het oeuvre van de vooraanstaande architect André Daniels (Oostende, 1883-1976), één van de belangrijkste Oostendse architecten, die in het begin van de 20ste eeuw en tijdens het interbellum aan de hele kust werkzaam was en vele woonhuizen, villa's en hotels ontwierp in diverse stijlen. Hij was samen met enkele Franse architecten medeontwerper van het Thermae Palace te Oostende (1929- 1933).

artistieke waarde

Als zijnde een interessante illustratie van privé-behuizing uit het interbellum met aandacht voor kwalitatieve vormelijke uitwerking voor zowel in- als exterieur.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoekpand ontworpen door A. Daniels

Eduard De Cuyperstraat 11 (Oostende)
* Eduard De Cuyperstraat nr. 11. Hoekpand opgetrokken in 1929 naar ontwerp van de Oostendse architect A. Daniels (cf. signering in plint) aanleunend bij zowel de art-decostijl als de nieuwe zakelijkheid. In 1953 wordt de gemeenschappelijke tuin met nr. 11/2 in twee gedeeld, in 1956 wordt de kelderopening vergroot en in 1960 wordt achteraan een tekenbureel voor aannemer Inghelbrecht ingeric