Beschermd monument

Neoclassicistisch herenhuis

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

ID: 13989   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13989

Besluiten

Geografisch pakket Menen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4395

Beschrijving

Het imposant 19de-eeuws herenhuis te Menen, is beschermd als monument.Waarden

Het herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief voorbeeld van een gaaf bewaarde 19de-eeuwse evenwichtig opgebouwde neoclassicistische gevel. Er wordt veel aandacht geschonken aan de decoratieve uitwerking die aansluit bij de laat 19de-eeuwse mode tendensen zijnde onder andere het uitgewerkte hoofdgestel met geprofileerde kroonlijst rustend op gekoppelde consoles waartussen geprofileerde panelen, de door de schijnvoegen benadrukte begane grond en poorttravee en de getoogde bovenvensters in geprofileerde omlijsting met decoratieve sluitsteen.
Als zijnde een imposante gevel, die een belangrijk element vormt in het straatbeeld van de Ieperstraat.
Als zijnde een herenhuis met een vrij gaaf bewaard rijk eclectisch interieur aansluitend bij de laat 19de-eeuwse tendensen om elke kamer volgens een andere stijl te decoreren. Zo kreeg het salon gelegen aan de tuinzijde een neo-Vlaamse-renaissance aankleding en de kamer aan de straatzijde een neoclassicistische aankleding. Tevens te vermelden is de gaaf bewaarde keuken met volledig betegelde wanden en ingebouwde kasten.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een getuige van de manier waarop de burgerij op het einde van de 19de eeuw leefde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Neoclassicistisch herenhuis

Ieperstraat 30 (Menen)
Imposant 19de-eeuws herenhuis. Volume reeds aangegeven op het primitief kadasterplan van 1830. In 1861 wordt de woning gedeeltelijk afgebroken en herbouwd in opdracht van A. Vandermeersch-Rouselle, fabrikant in Menen.