Stadswoning

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 19 (Menen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34027/705.1
  • OW002493

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadswoning

Kerkstraat 19, Menen (West-Vlaanderen)

Vermoedelijk in kern 17de-eeuws woonhuis (zie dakhelling), aangeduid op het primitief kadasterplan (1835).

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De stadswoning te Menen, is beschermd als monument.

Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een in kern vermoedelijk 17de-eeuws woonhuis, confer dakhelling, gelegen in het historisch centrum van Menen. Het volume maakt van oudsher deel uit van het historische stratenpatroon volgens historische kaarten. Dit pand vormt omwille van zijn kleinschaligheid een merkwaardig gegeven in de Meense architectuur.
Omwille van het grotendeels bewaard oorspronkelijk uitzicht, zoals de verdiepte vensternissen op de tweede bouwlaag met bewaarde kruiskozijnen. Het interieur bewaart de originele moerbalken en kapconstructie.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een relict van laat 17de-eewse of vroeg 18de-eeuwse woonvorm.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.