Zeemanshuis Godtschalck met duinpaviljoen en trap

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Dokter Eduard Moreauxlaan
Locatie Dokter Eduard Moreauxlaan 322 (Oostende)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35013/711.1
  • OW002625

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Zeemanshuis Godtschalck, rusthuis voor bejaarde zeelieden

Dokter Eduard Moreauxlaan 322, Oostende (West-Vlaanderen)

* Dokter Eduard Moreauxlaan nr. 322. Zeemanshuis Godtschalck. Beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005. Rusthuis voor bejaarde zeelieden gebouwd in 1924-1925, waarvan de stichting teruggaat op een legaat van Helena en Isabella Godtschalck, dochters van luitenant Jean Eugène Godtschalck. Ingeplant in de duinenrij, omgeven door een grote tuin, met op de duintop een el

Beschrijving

Het Zeemanshuis Godtschalck, een rusthuis voor bejaarde zeelieden, is samen met het bijhorende duinpaviljoen en de bakstenen trap die erheen leidt beschermd als monument. De twee haakse vleugels die werden toegevoegd in 2003 zijn niet in de bescherming opgenomen.

Waarden

Zeemanshuis Godtschalck met inbegrip van het duinpaviljoentje en de bijhorende bakstenen trap door de duinen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een rusthuis voor zeelieden, wat een heel specifieke en zeldzaam voorkomende functie is, die direct aansluit bij Oostende als havenstad. De specifieke functie van dit gebouw werd vastgesteld in het testament van de schenkster Helena Godtschalck en wordt nog steeds geëerbiedigd door het huidige beheer, zijnde de federale overheid.
Als zijnde een rusthuis dat indertijd een modelinstelling op het gebied van bejaardenzorg was, met een duinenpaviljoen, individuele kamers, kamers voor gezinnen en moderne gemeenschapsvoorzieningen.

historische waarde

Als zijnde een rusthuis voor bejaarde vissers en zeelieden dat met een schenking van de welgestelde redersfamilie Godtschalck is opgericht in 1924-1925 en nog steeds als dusdanig en onder de oorspronkelijke naam wordt gebruikt.
Als zijnde een getuige van de geschiedenis van Oostende als havenstad, waarbij de vissers- en zeeliedenbevolking een heel belangrijke rol heeft gespeeld.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een rusthuis voor zeelieden opgetrokken in 1924-1925 in een architectuur die aansluit bij de cottagestijl, zie afwisseling van materialen, zijnde baksteen, bepleistering en hout voor de invulling van de topgevels, gebruik van kleine roedeverdeling.
Als zijnde een rusthuis met paviljoentje, dat door zijn inplanting in het duinengebied tracht tegemoet te komen aan de leefwereld van de residenten, zijnde vissers en zeelieden die steeds in contact met de zee hebben geleefd.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.