Beschermd monument

Hoeve De Thebusse

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden
ID: 13993   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13993

Besluiten

Landelijke architectuur en geodetisch signaal op de Polderdijk
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4385

Beschrijving

Hoeve De Thebusse is beschermd als monument. De bescherming omvat het boerenwoonhuis, de muur van de voormalige boomgaard aan de straatzijde, het bakhuis, het wagenhuis, het hondenhok, de dwarsschuur (met uitzondering van de recente aanbouw aan zuidelijke zijpuntgevel) en de stalling.Waarden

Hoeve De Thebusse, meer bepaald het boerenhuis, de muur van de voormalige boomgaard, het bakhuis, het wagenhuis, het hondenhok, de dwarsschuur (zonder de recente aanbouw aan zuidelijke zijpuntgevel) en de stalling, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een hoeve-uitbating getuigend van de laatste inpoldering van de historische polders van Oostende, met name van de Snaaskerkepolder vanaf 1803.
Als zijnde een hoeve die vanaf 1805 is gebouwd in opdracht van een kapitaalkrachtige Gentse familie Piers de Raveschoot, die in de nieuw ontgonnen Snaaskerkepolder grond had gekocht om een grote hoeve uit te baten.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaarde 19de-eeuwse hoeve die typisch is voor de Noordzeepolders, namelijk een hoeve met losstaande, deels witgekalkte bestanddelen, zijnde boerenhuis, bakhuis, wagenhuis, dwarsschuur en stal.
Als zijnde een hoeve met een speciaal type boerenhuis waaraan de hoeve haar naam 'De Thebusse' heeft te danken, namelijk een woonhuis met een opvallend tentvormig dak. Het interieur van de woning bevat kwalitatieve authentieke elementen, zijnde in de voorste kamer een houten schouw met tegelversiering uit de Delftse traditie op de boezem, plafond met gestucte balken en rozet rond de luchter. In het achterste salon, eenvoudige marmeren schouwmantel geflankeerd door beschilderde houten muurkasten als vitrine, rode Boomse tegels.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een hoeve die voornamelijk door haar opvallend boerenhuis de directe omgeving van de kern van het polderdorp Stene kenmerkt. Als zijnde een typisch voorbeeld van een begin-19de-eeuwse uitbatingshoeve, die door kapitaalkrachtige stedelingen werd gebouwd in een nieuw ontgonnen polder.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Thebusse

Schorredijk 7 (Oostende)
* Schorredijk nr. 7. Hoeve "de Thebusse", Historische hoeve die haar naam te danken heeft aan de typische vorm van het boerenhuis. Beschermd als monument bij M.B. van 26/05/05.De hoeve grenst aan de Schorredijk, en is gelegen vlakbij de dorpskom van Stene. De Schorredijk begint aan de Steensedijk en eindigt aan de Torhoutsesteenweg. De dijk is ontworpen ca. 1720 en omsluit