Art-nouveauburgerhuis: rechterdeel

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Van Iseghemlaan
Locatie Van Iseghemlaan 12A (Oostende)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35013/321.1
  • OW000933

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Art-nouveauburgerhuis

Van Iseghemlaan 12, 12A, Oostende (West-Vlaanderen)

* Van Iseghemlaan nrs. 12-12A. Voormalige dubbelwoonst in art-nouveaustijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Geheel beschermd als monument, nr. 12A K.B. van 22/09/1981, nr. 12 bij M.B. van 26/05/2005.Op het einde van de 19de eeuw is, volgens archiefgegevens van het kadaster, het perceel waar later de panden nr. 12 en 12 a worden opgetrokken nog onbebouwd en in eigendom van Camiel

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het rechterdeel van het art-nouveauburgerhuis. Het linkerdeel werd als monument beschermd bij ministerieel besluit van 26 mei 2005.

Het beschermingsdossier motiveert de artistieke waarde van het huis Van Iseghemlaan 12a als volgt: "als voorbeeld van zuivere art-nouveau-architectuur."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000408, 15 monumenten (S.N., 1981).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.