Beschermd monument

Art-nouveauburgerhuis: rechterdeel

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden
ID: 13994   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13994

Besluiten

Geografisch pakket Oostende
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1693

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het rechterdeel van het art-nouveauburgerhuis. Het linkerdeel werd als monument beschermd bij ministerieel besluit van 26 mei 2005.

Het beschermingsdossier motiveert de artistieke waarde van het huis Van Iseghemlaan 12a als volgt: "als voorbeeld van zuivere art-nouveau-architectuur."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000408, 15 monumenten (S.N., 1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Art-nouveauburgerhuis

Van Iseghemlaan 12, 12A (Oostende)
* Van Iseghemlaan nrs. 12-12A. Voormalige dubbelwoonst in art-nouveaustijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Geheel beschermd als monument, nr. 12A K.B. van 22/09/1981, nr. 12 bij M.B. van 26/05/2005.Op het einde van de 19de eeuw is, volgens archiefgegevens van het kadaster, het perceel waar later de panden nr. 12 en 12 a worden opgetrokken nog onbebouwd en in eigendom van Camiel