Hoeve Meeuwenhof

Beschermd monument van 26-05-2005 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Zandvoorde
Straat Polderdijk
Locatie Polderdijk 1 (Oostende)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35013/714.1
  • OW002516

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Meeuwenhof

Polderdijk 1, Oostende (West-Vlaanderen)

* Polderdijk nr. 1. Hoeve "Meeuwenhof". Het boerenhuis, de stallen, de schuur, de manège en het hondenhok zijn beschermd als monument bij M.B. van 26.05.2005. Historiek.Historische polderhoeve in de westhoek van de "Nieuwe Zandvoordepolder", die vanaf ca. 1700 een definitieve ontginning kende. De hoeve is een typische polderontginningshoeve, het polderka

Beschrijving

De hoeve Meeuwenhof te Zandvoorde (Oostende) is beschermd als monument. De bescherming omvat de boerenwoning met geïncorporeerde stallingen, de imposante dwarsschuur (met uitzondering van de recente aanbouw) en de vrijstaande stalling tegenover het boerenhuis. De bewaarde cirkelvormige bakstenen verharding voor de schuur (een restant van een paardenmanège), de kleine stalling bij de erfingang en het bakstenen hondenhok ten oosten van huis zijn allen eveneens in de bescherming als monument opgenomen.

Waarden

De historische hoeve, zogenaamd 'Meeuwenhof', meer bepaald het boerenhuis met geïncorporeerde stallingen, de imposante dwarsschuur (zonder recente aanbouw) en de vrijstaande stalling tegenover het boerenhuis, evenals de bewaarde cirkelvormige bakstenen verharding voor de schuur als restant van een paardenmanège, de kleine stalling bij de erfingang en het bakstenen hondenhok ten oosten van het huis, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een hoeve-uitbating getuigend van een vroege inpoldering van de historische polders van Oostende, met name de circa 1700 definitief drooggelegde 'Nieuwe Zandvoordepolder'.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een typische grote polderontginningshoeve met gaaf bewaarde 18de- en 19de-eeuwse losse bestanddelen, gelegen aan de rand van de Nieuwe Zandvoordepolder aan de voet van de Polderdijk.
Als zijnde een gaaf bewaarde hoeve die qua typologie aansluit bij wat kenmerkend is voor de Noordzeepolders, namelijk een hoeve met losse bestanddelen, hier uit 18de en 19de eeuw, met een imposante dwarsschuur en haaks daarop de lange volumes van het boerenhuis van het langgeveltype en een stal-schuurvolume.
Als zijnde een hoeve die gedomineerd wordt door een imposante dwarsschuur, die behoort tot de best bewaarde in het hinterland van Oostende en getypeerd wordt door resten van vakwerkconstructie.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een hoeve die door haar ligging aan de Polderdijk een kenmerkend element vormt in het door kreken en geleden bepaalde vlakke polderlandschap.
Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een grote ontginningshoeve in de Noordzeepolders, die door haar omvang en afwerking een materiële getuige is van de bloeiende landbouw in de streek.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.