Beschermd monument

Elektromechanische maalderij Wierinckx

Beschermd monument van 04-03-2004 tot heden

ID: 14   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14

Besluiten

Elektromechanische maalderij Wierinckx/Gasthuismolen met cultuurgoederen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-03-2004  ID: 4193

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de elektromechanische maalderij Wierinckx, met de volledig bewaarde traditionele maalinrichting, die tussen 1898 en 1901 werd opgericht op de site van de windmolen Gasthuismolen. De maalderij en omgeving is als dorpsgezicht beschermd.Waarden

De elektromechanische maalderij Wierinckx met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als goed voorbeeld van een elektromechanische maalderij die in 1898-1901 werd opgericht en in 1915 alsook tussen 1928 en 1940 werd uitgebreid op een windmolensite waar vanaf circa 1755 tot 1915 nog een windmolen stond, wat getuigt van de toenmalige economische en technologische ontwikkelingen die een dergelijke ingreep noodzaakten. Tevens is het een voorbeeld van een maalderij met een volledig bewaarde traditionele maalinrichting met horizontale stenen (illustreert het ambachtelijke koude maalprocedé) en een volledige 'Bonte' walsenstoel (illustreert het industriële warme maalprocedé) met geïntegreerde zeefmachine van 1926 en hulpwerktuigen die het procedé vervolledigen en de molenuitrusting aanvullen met onder andere een hamermolen uit 1946. Het betreft tenslotte één van de weinige nog bestaande en goed bewaarde maalderijen waarvan het industriële gedeelte bijna volledig door éénzelfde belangrijke Belgische constructeur, namelijk de firma Bonte, van maal werktuigen werd uitgerust.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Elektromechanische maalderij Wierinckx / Gasthuismolen

Molenstraat 21 (Lubbeek)
Gasthuismolen opgericht rond 1755 en stilgelegd in 1915, in 1898 nieuw industrieel gebouw naast de windmolen, in 1901 werd de maalderij uitgebreid, tussen 1928 en 1940 uitbreiding magazijn en machinegebouw.