Bedrijf Remy: uitrusting centrale elektrische controle- en bedieningszaal

Beschermd monument van 03-02-2005 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Remylaan
Locatie Remylaan 4 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/106.1
  • 4.01/24062/342.1
  • OB001673

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Bedrijf Remy

Remylaan 2-4, Vaartdijk 2, 3, Leuven (Vlaams-Brabant)

Gesticht door Edouard Remy in 1858. Aanvankelijk gelegen tussen de twee armen van de Dijle ter hoogte van het pleintje aan de Molenstraat. Een nieuwe vestiging komt in 1890 tussen het kanaal en de spoorweg.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De uitrusting van de centrale elektrische controle- en bedieningszaal bestaande uit controle- en bedieningspanelen en -kasten van het bedrijf Remy is beschermd als monument.

Waarden

De uitrusting van de centrale elektrische controle- en bedieningszaal bestaande uit controle- en bedieningspanelen en -kasten van het bedrijf Remy is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

het betreft een goed voorbeeld van de uitrusting van een elektrische controle- en bedieningszaal van circa 1935. Zowel de opstelling van de verschillende elementen als het materiaalgebruik en de kleurzetting getuigen van de esthetische en technische, in casu tevens de ergonomische opvattingen van de bovengemelde periode.
Tenslotte duidt het op de steeds méér gecentraliseerde controle en bediening van de steeds intenser geëlektrificeerde moderne bedrijven van toen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.