Beschermd monument

Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 14005   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14005

Besluiten

Geografisch pakket Menen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4395

Beschrijving

De opvallende rij van drie burgerhuizen te Menen, is beschermd als monument.Waarden

De burgerwoningen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een beeldbepalend geheel van drie eclectische woningen met een parement van 1912 naar ontwerp van de Meense architect A. Welvaert. De cementering werd uitgevoerd door het Meense atelier Guilmain (zie inscriptie).
Als zijnde een gaaf bewaard en opvallend decoratief uitgewerkt parement die een baken vormen in het straatbeeld.
Als zijnde een gaaf bewaard en representatief voorbeeld uit het oeuvre van het plaatselijke atelier Guilmain, die heel wat parementen in Menen en omgeving bekleedde. Deze huizenrij geldt als één van hun beste werken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen

Stationsstraat 56, 58, 60 (Menen)
Opvallende rij van drie burgerwoningen met gecementeerd en decoratief parement van 1912. Volgens de kadastrale gegevens wordt in 1858 het weiland verkaveld en in 1868 worden er in opdracht van A. Goddaer (koopman) drie woningen gebouwd. Volgens bouwplan van 1912 worden de woningen voorzien van een nieuw gecementeerd parement naar ontwerp van de Meense architect A. Welvaert.