Beschermd monument

Bronzen ruiterstandbeeld van koning Leopold I

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden

ID
14007
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14007

Besluiten

Geografisch pakket Oostende
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1693

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het bronzen ruiterstandbeeld van koning Leopold I.Waarden

Het ruiterstandbeeld van koning Leopold I is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bronzen ruiterstandbeeld van koning Leopold I

Leopold I-plein zonder nummer (Oostende)
Bronzen ruiterstandbeeld van koning Leopold I op hoge marmeren sokkel gestut door vier Ionische zuiltjes waartussen aan noordwest- en zuidoostzijde bronzen bas-reliëfs met vaderlandse allegorieën respectievelijk voorzien van opschriften "OSTENDE À LEOPOLD I" en "IN 'T JAAR DERTIG"; omgevend perk in ruitvorm. Beschermd als monument bij K.B. van 22/09/1981.