Beschermd monument

Hoeve De Zande

Beschermd monument van tot heden

ID
14008
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14008

Besluiten

Landelijke architectuur en geodetisch signaal op de Polderdijk
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2005  ID: 4385

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Hoeve De Zande is beschermd als monument. De bescherming omvat meer bepaald het boerenhuis (zonder serre), het bakhuis met geïncorporeerde stallingen, de dwarsschuur met geïncorporeerd wagenhuis, de koeienstal met geïncorporeerde dwarsschuur en de voormalige paardenstal.Waarden

Hoeve De Zande, meer bepaald het boerenhuis (zonder serre), het bakhuis met geïncorporeerde stallingen, de dwarsschuur met geïncorporeerd wagenhuis, de koeienstal met geïncorporeerde dwarsschuur en de voormalige paardenstal, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een hoeve met een inplanting getuigend van een vroege inpoldering binnen de historische polders van Oostende, de zogenaamde 'Oude Zandvoordepolder' drooggelegd vanaf 1626, en aldus één van de oudste hoeves van Zandvoorde.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een hoevetype kenmerkend voor de Noordzeepolders, namelijk met losstaande deels witgekalkte bestanddelen, teruggaand tot de 17de, 18de en 19de eeuw.
Als zijnde een hoeve die een aantal heel kenmerkende, gaaf bewaarde volumes omvat, onder meer een in kern 17de-eeuws boerenhuis versterkt met steunberen en met opkamer en een stal-schuurvolume met uitgewerkte vooruitspringende portieken onder afgewolfde zadeldaken.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een grote ontginningshoeve in de Noordzeepolders, die door haar omvang en afwerking een materiële getuige is van de bloeiende landbouw in de streek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Zande

Zandvoordestraat 549 (Oostende)
Hoeve "De Zande" (recente benaming). Deze hoeve getuigt van een vroege inpolderingfase van één van de historische polders van Oostende, met name de cireca 1626 definitief drooggelegde "Oude Zandvoordepolder". De huidige hoeve is ontstaan door verbouwingen en vernieuwingen in de 17de, 18de, 19de en 20ste eeuw, en heeft doorheen de tijd haar authentiek karakter van polderhoeve bewaard.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.