Beschermd monument

Neoclassicistisch herenhuis

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

ID: 14009   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14009

Besluiten

Geografisch pakket Menen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4395

Beschrijving

Het neoclassicistisch herenhuis te Menen, is beschermd als monument.Waarden

Het herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een imposant en beeldbepalend herenhuis vermoedelijk opgetrokken in 1876.
Als zijnde een representatieve 19de-eeuwse neoclassicistische lijstgevel die gekenmerkt wordt door de decoratieve uitwerking aanknopend bij de toen in zwang zijnde stijlen.
Als zijnde een voorbeeld van hoe de architectuur te Menen als grensstad sterk beïnvloedt wordt door de Franse bouwstijlen.
Als zijnde een herenhuis met grotendeels behouden indeling en rijke neoclassicistische aankleding voornamelijk gekenmerkt door de rijk gedecoreerde stucwerkplafonds.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een representatief voorbeeld van de leefwijze van de 19de-eeuwse burgerij in Vlaanderen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Neoclassicistisch herenhuis

Waalvest 7 (Menen)
Neoclassicistisch herenhuis vermoedelijk opgetrokken in 1876 zie kadastrale gegevens met vermelding 'reconstruction totale'. In oorsprong gelegen langs de oude Leie. Gedeeltelijk onderkelderd dubbelhuis van zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag onder pannen zadeldak.