Graaf de Smet de Naeyerbruggen, draaibrug over de Demeysluis en Demeybrug

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Graaf de Smet de Naeyerlaan, Oostkaai
Locatie Graaf de Smet de Naeyerlaan zonder nummer, Oostkaai zonder nummer (Oostende)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35013/329.1
  • OW000943

Is de omvattende bescherming van

Demeybrug

Oostkaai zonder nummer, Oostende (West-Vlaanderen)

Demeybrug, stalen draaibrug over het bovenhoofd van de Zeesluis Demey, gebouwd in het kader van de uitvoering van de sluis: pijlers van 1902, stalen brug gemonteerd in 1903.

Graaf de Smet de Naeyerbruggen en draaibrug over de Demeysluis

Graaf de Smet de Naeyerlaan zonder nummer, Oostende (West-Vlaanderen)

Graaf de Smet de Naeyerbruggen met inbegrip van de draaibrug over de Demeysluis. Verbindingsbruggen tussen Blankenberge en Oostende, in het verlengde van de Graaf de Smet de Naeyerlaan, ca. 1900 aangelegd als onderdeel van de Koninklijke Baan.

Beknopte karakterisering

Typologiebruggen
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Graaf de Smet de Naeyerbruggen met inbegrip van de draaibrug aan sluis Demey en de Demeybrug.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en industrieel-archeologische waarde van de de Smet de Naeyerbrugge met inbegrip van de aansluitende draaibrug aan de sluis Demey als volgt: "Het betreft de verbindingsbrugge tussen Blankenberge en Oostende uit 1903 over de spooorweg, de sluis Demey en de (gedempte) afleidingsvaart. Het is één van de merkwaardigste monumentale bruggenstelsels van ons land, waarvan de ijzeren draaibrug over de sluis Demey een belangrijke technische creatie vormt met industrieel-archeologisch benevens landschappelijk belang."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000408, 15 monumenten (S.N., 1981).

Waarden

De de Smet de Naeyerbruggen, met inbegrip van de aansluitende draaibrug aan de sluis Demey is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.