Beschermd monument

Graaf de Smet de Naeyerbruggen, draaibrug over de Demeysluis en Demeybrug

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden
ID: 14012   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14012

Besluiten

Geografisch pakket Oostende
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1693

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Graaf de Smet de Naeyerbruggen met inbegrip van de draaibrug aan sluis Demey en de Demeybrug.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en industrieel-archeologische waarde van de de Smet de Naeyerbrugge met inbegrip van de aansluitende draaibrug aan de sluis Demey als volgt: "Het betreft de verbindingsbrugge tussen Blankenberge en Oostende uit 1903 over de spooorweg, de sluis Demey en de (gedempte) afleidingsvaart. Het is één van de merkwaardigste monumentale bruggenstelsels van ons land, waarvan de ijzeren draaibrug over de sluis Demey een belangrijke technische creatie vormt met industrieel-archeologisch benevens landschappelijk belang."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000408, 15 monumenten (S.N., 1981).

Waarden

De de Smet de Naeyerbruggen, met inbegrip van de aansluitende draaibrug aan de sluis Demey is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Demeybrug

Oostkaai zonder nummer (Oostende)
Demeybrug, stalen draaibrug over het bovenhoofd van de Zeesluis Demey, gebouwd in het kader van de uitvoering van de sluis: pijlers van 1902, stalen brug gemonteerd in 1903.


Graaf de Smet de Naeyerbruggen en draaibrug over de Demeysluis

Graaf de Smet de Naeyerlaan zonder nummer (Oostende)
Graaf de Smet de Naeyerbruggen met inbegrip van de draaibrug over de Demeysluis. Verbindingsbruggen tussen Blankenberge en Oostende, in het verlengde van de Graaf de Smet de Naeyerlaan, ca. 1900 aangelegd als onderdeel van de Koninklijke Baan.