Beschermd monument

Graaf de Smet de Naeyerbruggen en draaibrug over de Demeysluis

Beschermd monument van tot heden

ID
14012
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14012

Besluiten

Geografisch pakket Oostende
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1693

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Graaf de Smet de Naeyerbruggen met inbegrip van de draaibrug aan sluis Demey.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en industrieel-archeologische waarde van de de Smet de Naeyerbrugge met inbegrip van de aansluitende draaibrug aan de sluis Demey als volgt: "Het betreft de verbindingsbrugge tussen Blankenberge en Oostende uit 1903 over de spooorweg, de sluis Demey en de (gedempte) afleidingsvaart. Het is één van de merkwaardigste monumentale bruggenstelsels van ons land, waarvan de ijzeren draaibrug over de sluis Demey een belangrijke technische creatie vormt met industrieel-archeologisch benevens landschappelijk belang."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000408, 15 monumenten (S.N., 1981).


Waarden

De de Smet de Naeyerbruggen, met inbegrip van de aansluitende draaibrug aan de sluis Demey zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Graaf de Smet de Naeyerbruggen en draaibrug over de Demeysluis

Graaf de Smet de Naeyerlaan (Oostende)
Verbindingsbruggen circa 1900 aangelegd als onderdeel van de Koninklijke Baan, de ontsluitingsweg van de volledige kust uitgebouwd op initiatief van koning Leopold II. Opeenvolging van drie bruggen: een kleine brug op I-profielen over de Slachthuiskaai, een vaste brug over een inmiddels verdwenen afvoerkanaal, een vaste krukbrug over de spoorweg; de draaibrug over de Demeysluis sluit hierop aan. Draaibrug geconstrueerd in 1902-1903; andere bruggen in 1903-1905 in één fase gebouwd door de Franse architect Alban Chambon.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.