Beschermd monument

Mariakapel

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

ID
14013
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14013

Besluiten

Geografisch pakket Menen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4395

Beschrijving

De wegkapel te Rekkem, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Maria, is beschermd als monument.Waarden

Het kruisbeeld is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een kapel met houten kruis en vermoedelijk 18de-eeuws gepolychromeerd houten beeld.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een representatief voorbeeld van een wegkapel gelegen op een kruispunt van wegen met name de Dronckaertstraat en de Preshoekstraat.

volkskundige waarde

Als zijnde een kruisbeeld, teruggaande op een oudere religieuze site met name het zogenaamde Lauwbergkruis, reeds gekend in 1600. De kapel vormt als dusdanig een materiƫle getuige van een eeuwenoude lokale volksdevotie en maakt onmiskenbaar deel uit van het religieus volkskundige erfgoed van Lauwe.
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een kapel opgetrokken op initiatief van het Armenbestuur of Bureau van Weldadigen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Mariakapel

Dronckaertstraat zonder nummer (Menen)
Bedehuisje van 1862 zie verdiepte muurvlakken met geschilderd opschrift. Baksteenbouw op zeszijdige plattegrond. Witgekalkt parement op groengeschilderde plint, geritmeerd door pilaster met eenvoudig kapiteel.