Beschermd monument

Hoeve Kasteelhof: boerenwoning en poortgebouw

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 14014   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14014

Besluiten

Geografisch pakket Menen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4395

Beschrijving

De boerenwoning en het poortgebouw van de hoeve het Kasteelhof te Rekkem, zijn beschermd als monument.Waarden

Het boerenhuis en poortgebouw van het zogenaamde Kasteelhof, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een hoeve met een lange geschiedenis als centrum van de heerlijkheid ten Bulcke. De heerlijkheid wordt reeds vermeld in 1365 en wordt gehouden van het kasteel van Kortrijk.
Als zijnde de belangrijkste hoeve van Rekkem. De hoeve verwijst naar de oudste geschiedenis van het dorp.
De hoeve wordt weergegeven op een figuratieve kaart in het Rentebouck vande heerlichede vanden Bulcke inde prochie van reckem... van 1618. Het landboek werd opgemaakt door Pieter de Bersacques gezworen landmeter, baljuw en ontvanger van ten Bulcke.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een vroeg 17de-eeuwse woning vermoedelijk van de baljuw, en zodoende een opvallend boerenhuis.
Als zijnde een kenmerkend voorbeeld van de 17de-eeuwse zand- en baksteenstijl typisch voor Vlaanderen. Typerend zijn de zijtrapgevels, de natuurstenen hoekkettingen, de natuurstenen kruiskozijnen en het korfboogportaal in omlijsting van zandsteen.
Het poortgebouw als zijnde een typisch en representatief voorbeeld van een 19de-eeuws poortgebouw en aansluitend bi j het boerenhuis.
Als zijnde een beeldbepalend element binnen de dorpskern.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een getuige van de feodale structuren in het ancien regime in Vlaanderen.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Kasteelhof

Kasteeldreef 2 (Menen)
Historische hoeve zogenaamd "KASTEELHOF" zie houten uithangbord, gelegen te midden van de dorpskern van Rekkem en ten oosten van de kerk. Vanaf het midden van de 14de eeuw is er sprake van de heerlijkheid "ten Bulcke", een heerlijkheid die afgesplitst wordt van deze van Rekkem.