Oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden

Beschermd monument van 26-03-2010 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Vander Merschplein
Locatie Vander Merschplein zonder nummer (Menen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34027/720.1
  • OW003032

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden

Vander Merschplein zonder nummer, Menen (West-Vlaanderen)

Oorlogsmonument, omgeven door kastanjebomen, ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog gebeeldhouwd door de Menense kunstenares Yvonne Serruys. Het beeld met voorstelling van een weeklagende vrouw, beschermd door een engel met opschrift "IN MEMORIAM IN SPEM" werd in 1968 overgebracht van de Grote Markt naar het plein.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringna WO II
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Het oorlogsmonument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog te Menen, is beschermd als monument.

Waarden

Oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Menen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een gedenkteken van de hand van de uit Menen afkomstige beeldhouwster Yvonne Serruys. Het beeldhouwwerk bestaat uit een sterke compositie met twee vrouwelijke figuren, die beide als symbool voor het vaderland kunnen opgevat worden: de ene vrouw beweent de doden, de andere vrouwelijke figuur staat voor kracht, bescherming, glorie en onsterfelijkheid bereikt door de overwinning. Zowel de idee van overwinning als herdenking worden in het werk gecombineerd. Het beeld wordt enerzijds een gevoeligheid en sentimentele waarde toegedicht, anderzijds wordt de vormgeving ook krachtig en mannelijk genoemd.
Serruys werd als beeldhouwer gevormd door Egide Rombaux in Brussel. In 1904 trok ze definitief naar Parijs, waar ze vele koppen en bustes van bekende personen, naaktbeelden en mythologische taferelen realiseerde. Ze vervaardigde enkele openbare sculpturen in Gent (standbeeld voor Emile Claus), Rijsel, Parijs, Biarritz, Tunis en Sfax. Hoewel klassiek van vorm en met perfectie als maatstaf wordt haar werk warm en gevoelig genoemd. Ze leunt aan bij een groep kunstenaars die gevormd zijn in de ateliers van August Rodin.

sociaal-culturele waarde, historische waarde

historische, in casu historische context waarde en sociaal-culturele waarde:
Als zijnde een publieke sculptuur en meer bepaald een oorlogsgedenkteken, dat gerealiseerd werd door een vrouw. Beeldhouwen werd aan het begin van de 20ste eeuw als een mannelijke activiteit gezien. Zeker de realisatie van openbare beeldhouwwerken was nagenoeg exclusief aan mannen voorbehouden. Serruys is één van de weinige vrouwen, die aan het begin van de 20ste eeuw een aantal opmerkelijke publieke sculpturen kon realiseren. Wellicht omwille van haar goede artistieke reputatie en het feit dat ze in Menen geboren was, werd ze gevraagd het oorlogsgedenkteken van Menen te vervaardigen.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.