Beschermd monument

Halfportaalkraan 2

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden

ID: 14016   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14016

Besluiten

Geografisch pakket Oostende
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1693

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de halfportaalkraan nummer 2, gelegen voor het Koninklijk Stapelhuis. Tot de bescherming behoren de kraan, het spoor op de kaaimuurrand en het spoor dat gedragen wordt door de balkons aan de hangars.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en industrieel-archeologische waarde van de volledig bewaarde en werkvaardige halfportaalkraan nr. 2, vóór het Koninklijk Stapelhuis, op de Westkaai van het Vlotdok, als volgt: "Het betreft een zeldzaam elektrische kraan van vroegere datum (voor de Eerste Wereldoorlog) die tevens van lokaal belang is voor de geschiedenis van de infrastructuur van de Oostendse haven."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000408, 15 monumenten (S.N., 1981).


Waarden

De volledig bewaarde en werkvaardige halfportaalkraan nr. 2, gelegen voor het Koninklijk Stapelhuis, op de Westkaai van het Vlotdok, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Koninklijk Stapelhuis en halfportaalkraan 2

Westkaai-Vlotdok zonder nummer, zonder nummer (Oostende)
* Westkaai-Vlotdok z.nr. <italic>Koninklijk Stapelhuis</italic> en de <italic>halfportaalkraan nr. 2</italic>. Beide beschermd als monument bij K.B. van 22/09/1981. <italic>Koninklijk Stapelhuis</italic>. Alleenstaande opslagplaats, als enige overblijvende van een reeks van zes, waarvan de grondvesten worden begonnen in 1906; tegelijk worden twee treinsporen op de kade aangelegd. Pakhuis