Beschermd monument

Stapelhuis: gevels en bedakingen

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden

ID
14018
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14018

Besluiten

Geografisch pakket Oostende
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1693

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de gevels en bedakingen van het Stapelhuis op de Oostkaai-Vlotdok.

Het beschermingsdossier motiveert de industrieel-archeologische waarde van het Stapelhuis als volgt: "Deze drie [Koninklijk Stapelhuis op de Westkaai van het Vlotdok, het Stapelhuis op de Oostkaai en het Douanegebouw] vormen een geheel van stijluniforme (neoclassicistische) industriële gebouwen gelegen aan het Vlotdok, in de onmiddellijke nabijheid van de 'de Smet de Naeyerbruggen'."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000408, 15 monumenten (S.N., 1981).


Waarden

Het stapelhuis (gevels en bedakingen) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Stapelhuis

Oostkaai zonder nummer (Oostende)
* Oostkaai z.nr. <italic>Stapelhuis</italic>. Gevels en bedakingen beschermd als monument bij M.B. van 22/09/1981. Alleenstaande onderkelderde opslagplaats van begin 1900, in monumentale neoclassicistische bouwtrant; zeven/drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak. Bakstenen gebouw op arduinen plint waarin getraliede kelderopeningen. Pilastergevels afgeboord door blinde borstwering;