Douanegebouw

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Oostkaai
Locatie Oostkaai zonder nummer (Oostende)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35013/328.1
  • OW000947

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Douanegebouw

Oostkaai zonder nummer, Oostende (West-Vlaanderen)

* Oostkaai z.nr. <italic>Douanegebouw</italic>. Beschermd als monument bij K.B. van 22/09/1981. Alleenstaand gebouw van begin 1900; vijf/zes traveeën en twee bouwlagen onder plat zinken dak. Monumentaal neoclassicistisch gebouw van baksteen op arduinen plint, geritmeerd door gecementeerde, gesuperposeerde pilasters, geblokt op begane grond. Lijstgevels afgeboord door geprofileerde kroonl

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het douanekantoor langs de Oostkaai.

Het beschermingsdossier motiveert de industrieel-archeologische waarde van het Douanegebouw als volgt: "Deze drie [Koninklijk Stapelhuis op de Westkaai van het Vlotdok, het Stapelhuis op de Oostkaai en het Douanegebouw] vormen een geheel van stijluniforme (neoclassicistische) industriële gebouwen gelegen aan het Vlotdok, in de onmiddellijke nabijheid van de 'de Smet de Naeyerbruggen'."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000408, 15 monumenten (S.N., 1981).

Waarden

Het Douanegebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.