Beschermd monument

Dominicanenkerk en -klooster

Beschermd monument van 25-01-2006 tot heden

ID
14020
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14020

Beschrijving

De dominicanenkerk en -klooster te Oostende zijn beschermd als monument. De bescherming omvat de neogotische kerk met inbegrip van het interieur, het mobilair, het hekwerk aan de Christinastraat en de overwelfde doorgang langs de kerk. De kloostergebouwen zijn eveneens opgenomen in de bescherming, met inbegrip van hun interieur en de twee binnentuinen. De moderne toevoegingen met winterkapel uit 1961 aan de Aartshertoginnestraat zijn niet in de bescherming opgenomen.Waarden

De Dominicanenkerk en het Dominicanenklooster meer bepaald: De kerk met zijn interieur en meubilair, inclusief het hekwerk aan de Christinastraat, inclusief de overwelfde doorgang tussen de Christina- en de Aartshertoginnestraat ten zuiden langs de kerk, zonder de recente lage gebouwen aan de Aartshertoginnestraat, zonder de recente winterkapel aan de binnenkoer; De oude gedeeltes van het kloosterpand met zijn interieur inclusief de twee binnentuinen, zonder de recente lage aanbouwen kant Aartshertoginnestraat, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een representatief voorbeeld van een kloostercomplex van de Paters Dominicanen, die een orde is die zich richt op het contact met de stedelijke bevolking. Dit uit zich in de architectuur, namelijk de inbedding van het complex in het dichtbevolkte historische centrum van de stad, toegankelijkheid van de kerk, aanwezigheid van talrijke biechtstoelen.
Als zijnde neogotisch kloostercomplex dat een beeldbepalende plaats inneemt in de Christinastraat en bij uitbreiding in de historische binnenstad van Oostende. Door haar verwevenheid in de stedelijke bebouwing maakt het complex wezenlijk deel uit van de stad.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een fraai neogotisch kloostercomplex van de Paters Dominicanen, ingebed in de historische binnenstad van Oostende en bestaande uit een rijk uitgewerkte kloosterkerk naar ontwerp van architect Auguste Van Assche (Gent) met ten noorden daarvan een sober klooster naar ontwerp van E.P. Biolley, gerealiseerd in 1882-1885.
Als zijnde een neogotisch kloostercomplex waarvan de kerk, gewijd aan Sint-Catharina van Siena, een representatief voorbeeld is van het oeuvre van de Gentse architect Auguste Van Assche (1826-1907), die een belangrijk figuur was binnen de Belgische neogotiek.
Als zijnde een 19de-eeuws kloostercomplex waarvan de kerk geïnspireerd is op de in 1860 afgebroken Gentse gotische Dominicanenkerk, waarvan architect Auguste Van Assche nauwkeurige opmetingsschetsen had gemaakt. Hierdoor is de Oostendse Dominicanenkerk een goed voorbeeld van de wetenschappelijk onderbouwde benadering binnen de neogotiek. Tevens laat dit ontwerp van Auguste Van Assche de invloed zien van de Engelse, Hoog-Victoriaanse neogotiek, onder meer in het polychrome materiaalgebruik.

Als zijnde een kloostercomplex met een fraai en goed uitgewerkt neogotisch eenbeukig bedehuis met als belangrijkste exterieure kenmerken de sterk uitgewerkte puntgevel in de Christinastraat, en de twee smalle traptorentjes. Levendige afwerking van de lange, smalle binnenruimte door de wit-zwartritmering van het materiaalgebruik (bepleistering / Ecaussinessteen) en door polychromie in de tegelvloer en de beschilderingen.
Als zijnde een 19de-eeuws kloostercomplex waarvan de kloostergebouwen zijn ontworpen door de Dominicaan Boilley, in een eenvoudige, op de neogotiek gebaseerde stijl. De interieurafwerking is sober maar verzorgd. Waardevol element is de kloosterbibliotheek onder houten spitstongewelf, met bewaarde bibliotheekkasten.

historische waarde

Als zijnde de eerste vestiging van de Paters Dominicanen in West-Vlaanderen na de Franse Revolutie.
Als zijnde een belangrijke getuige van de religieuze geschiedenis van de stad Oostende, waarbij de Dominicanen zich in het laatste kwart van de 19de eeuw inbedden in de historische binnenstad.

artistieke waarde

Als zijnde een klooster van de Paters Dominicanen dat een kwalitatief kunstpatrimonium bezit. Kerk met neogotisch beeldhouwwerk en meubilair (onder meer talrijke biechtstoelen) voornamelijk naar ontwerp van pater Biolley en uitgevoerd door Mathias Zens (Gent). Marmeren hoofdaltaar waarop koperen medaillons van J. Wilmotte (Luik). Altaar zuid (1883) gewijd aan Sint-Petrus Gonzalez of Sint-Elmo naar ontwerp van Van Nieuwenhuyse. Koorgestoelte (1883) naar ontwerp van M. Zech (Mechelen). Verder onder meer monumentaal kruisbeeld op de triomfbalk, koperen beelden op doksaal (1907-1908), polychrome beelden van de Duitse beeldhouwer Mayer (Munchen). Koperwerk naar ontwerp van J. Wilmotte. Glasramen (1883) voornamelijk naar ontwerp van Jo Osterrath (Tilff), gekenmerkt door hun iconografische thematiek die volledig bij de Dominicanen aansluit. Mariabeeld met kind (1897) van A. De Beule (Gent), nu opgesteld in de kloostergang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dominicanenkerk en -klooster

Aartshertoginnestraat 16A, Christinastraat 95 (Oostende)
Christinastraat nr. 95. Dominicanenkerk en -klooster. Neogotisch gebouwencomplex gelegen tussen ten oosten de Christinastraat en ten westen de Aartshertoginnestraat, gelegen in het dicht bebouwde historische centrum van Oostende, tussen de rijhuizen in. Westelijk georiënteerd neogotisch bedehuis met achteruitspringende gevel, van de straat gescheiden door smeedijzeren hek;