Beschermd monument

Koninklijke Stallingen

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden
ID: 14021   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14021

Besluiten

Geografisch pakket Oostende
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1693

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Koninklijke Stallingen, opgetrokken in 1903 naar ontwerp van Noorse architect I.A. Knudsen.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de Koninklijke Stallingen als volgt: "Het betreft een complex van houten constructies in Noorse stijl (gebouwd ca. 1900) met merkwaardig beeldhouwwerk in 'Vikingstijl'. Ze herinneren, evenals de Koninklijke Gaanderijen, aan de persoonlijke interventies van koning Leopold II in de stedenbouw van de stad Oostende rond de eeuwwisseling."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000408, 15 monumenten (S.N., 1981).

Waarden

De Koninklijke stallingen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Koninklijke Stallingen

Kaïrostraat 91, 93, Koninginnelaan 78 (Oostende)
* Koninginnelaan nr. 74-78. Voormalige <italic>Koninklijke Stallingen</italic> naar ontwerp van Noorse architect I.A. Knudsen van 1903, ook z.g. "<italic>Noorse stallingen</italic>"; vanaf 1928 in gebruik als school, sinds 1959 als Sportcentrum. Beschermd als monument bij K.B. van 22/09/1981.Oorspronkelijke locatie binnen de oude stadskern tussen Van Iseghemlaan en Langestraat, nabij het "