Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Bertinus

Beschermd monument van 30-11-1990 tot heden
ID: 14025   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14025

Besluiten

Parochiekerk Sint-Bertinus
wijzigingsbesluiten: 30-11-1990  ID: 10927

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Bertinus te Poperinge, is beschermd als monument op 25-03-1938. Op 30-11-1990 zijn de kadastrale gegevens gewijzigd met een wijzigingsbesluit: de woorden "Wijk F nr. 930" zijn vervangen door de woorden "Wijk F nr. 1192C".


Waarden

De kerk van Sint-Bertinus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Bertinus

Garenstraat zonder nummer (Poperinge)
Parochiekerk St.-Bertinus Laat-gotische, bakstenen hallekerk met zware W.-toren, gr.m. daterend uit XV b-c; baksteengotiek van de kuststreek cf. het bouwmateriaal, het kerkschema, en de architectonische versieringen. Oudste parochiekerk gelegen in de stadskern. Voormalig kerkhof ten N. en W. van de kerk. N.-gedeelte in 1548 opgeheven n.a.v. een vergroting van de Grote Markt; W. -gedeelt

Is de omvattende bescherming van

Orgel kerk Sint-Bertinus

Poperinge (Poperinge)
In de 17de eeuw zijn diverse interventies van de orgelmakers Van Belle gedocumenteerd; de oudste materiƫle resten in het orgel dateren van toen. In 1780 vonden herstellingen plaats door J.J. vander Haeghen. Rond 1806 werd het orgel van het koordoksaal overgebracht naar een W-doksaal. Tussen 1825 en 1836 renoveerde P. van Peteghem het instrument. Er werd een nieuwe orgelkast voorzien. In 1903 renoveerde G. Cloetens het instrument naar romantische trend, met behoud van een gedeelte oud pijpwerk; de neogotische orgelkast uit 1836 werd vervangen. In 1948 volgde een transformatie door Jos. en P. Loncke. In de periode 2008-2010 werd het orgel gerenoveerd door G. Schumacher, naar ontwerp van orgeldeskundige J. Braekmans. Er werd een nieuwe orgelkast gebouwd en het instrument werd gereorganiseerd in functie van een maximale integratie van het oude pijpwerk.