Beschermd monument

Postgebouw

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden

ID
14028
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14028

Besluiten

Geografisch pakket Oostende
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1693

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het postgebouw (P.T.T./R.T.T.-gebouw) ontworpen door Gaston Eysselinck.

Het beschermingsdossier motiveert de architectuurhistorische waarde van het postgebouw als volgt: "Gebouwd in 1948 naar een ontwerp van Eysselinck en Meyer, en met beeldhouwwerk van J. Van Pee, wordt het algemeen beschouwd als een hoogtepunt van de naoorlogse architectuur, gekenmerkt door een diepingestudeerde detaillering."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000408, 15 monumenten (S.N., 1981).


Waarden

Het postgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Postgebouw

Hendrik Serruyslaan 18A (Oostende)
Voormalig postgebouw (P.T.T./R.T.T.-gebouw) uit 1953 naar ontwerp van architect G. Eysselinck (Gent, 1907-1953), het enige overheidsgebouw dat hij ontworpen heeft. Vrijstaand bouwblok gelegen tussen de Witte Nonnenstraat ten noorden, de Aartshertoginnestraat ten oosten en de Poststraat ten westen, waarvan oostelijk deel toegevoegd in de tweede helft van de 20ste eeuw na afbraak van aanpalende huizenblokken.