Beschermd monument

Stedelijke Basisschool Astrid - Van Imschoot

Beschermd monument van 25-01-2006 tot heden
ID: 14033   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14033

Beschrijving

De stedelijke basisschool Astrid - Van Imschoot is beschermd als monument. De bescherming omvat de lange klassenvleugel langs de Kroonlaan, de beide haakse vleugels met onder meer de overdekte schoolhallen, de twee speelplaatsen met galerijen, de bakstenen muren rond de speelplaatsen en de aanpalende dienstgebouwen.Waarden

De stedelijke basisschool Astrid - Van Imschoot, bestaande uit de lange klassenvleugel langs de Kroonlaan, de beide haakse vleugels met onder meer de overdekte schoolhallen, de twee speelplaatsen met galerijen, de bakstenen muren rond de speelplaatsen en de aanpalende dienstgebouwen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een getuige van de ontwikkeling van de stad Oostende, waarbij na het slechten van de vesten in 1861 belangrijke stadsuitbreidingen worden uitgevoerd. De nieuwe woonwijken raken snel dicht bevolkt, wat noodzaakt tot de oprichting van openbare gebouwen als kerken en scholen. De school in de Kroonlaan wordt in 1923 opgericht als basisschool voor de wijk ten zuiden van de Elisabethlaan.
Als zijnde een getuige van de geschiedenis van het onderwijs in België, waarbij in de 19de eeuw een wetgevend kader ontstond dat de gemeentelijke overheden verplichtte scholen op te richten voor basisonderwijs. De subsidiëring van de overheid werd gekoppeld aan richtlijnen voor de bouw van schoolgebouwen, wat tot in het interbellum voor een kenmerkende morfologische eenheid zorgde in de schoolgebouwen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een fraai voorbeeld van een interbellum schoolgebouw voor gratis basisonderwijs voor jongens dat in 1923-1926 hoogstwaarschijnlijk door de dienst van stadsarchitect Auguste Verraert wordt gebouwd in een nieuw aangelegde woonwijk in de westelijke stadsuitbreiding.
Als zijnde een schoolgebouw uit het interbellum dat een zuiver en mooi uitgewerkt voorbeeld is van de scholen die in die tijd in navolging van de officiële eind-19de-eeuwse voorschriften worden opgericht. De architect inspireert zich op de neo-Vlaamse renaissance voor de vormgeving van de gevel, wat gebruikelijk was voor de scholen die door gemeentebesturen werden opgericht. De interne organisatie van de school met onder meer een strikte scheiding van meisjes en jongens, een centrale overdekte schoolhal, een aparte gymzaal, rechthoekige klaslokalen verbonden met een lange gang, ruime speelplaatsen met galerijen, geeft de toenmalige ideeën feilloos weer. Ook het materiaalgebruik, meer bepaald de cementtegelvloeren en de aankleding met onder meer kapstokken en houten zitbanken, bepalen mee de authentieke sfeer.
Als zijnde een school die voorzien is van een mooi voorbeeld van een overdekte schoolhal en een kleinere gymzaal in dezelfde stijl. Dit is een specifiek kenmerk van basisscholen in stedelijke context. De zalen vallen op door hun speciale, historiserende overkapping met een donkere houtbekleding.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een school die als openbaar gebouw een wezenlijk onderdeel vormt van de nieuwe woonwijk, en die ook door haar opmerkelijk lange gevel de buurt bepaalt.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stedelijke Basisschool Astrid - Van Imschoot

Kroonlaan 18 (Oostende)
Kroonlaan nr. 18. <italic>Stedelijke basisschool Astrid - Van Imschoot</italic>. Gebouwd in 1923-1926 vermoedelijk naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert (Oostende) als gratis lagere jongens- en meisjesschool nr. 7 met bewaarafdeling. De school start onder de naam van de straat, Kroonlaan. De eerste jaren wordt les gegeven in barakken gelegen op de nog hoofdzakelijk braakliggende te