Beschermd monument

Watertoren

Beschermd monument van 25-01-2006 tot heden

ID: 14035   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14035

Besluiten

Watertoren Opex en administratieve vleugel van Zeewezengebouw
definitieve beschermingsbesluiten: 25-01-2006  ID: 4460

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de watertoren van de Opex-wijk, opgetrokken in 1930-32.Waarden

De watertoren Opex is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als zijnde een kenmerkend en goed bewaard voorbeeld van het type watertoren dat in de jaren 1930 in België wordt gebouwd, meer bepaald een watertoren met een achtzijdige, piramidale basis en een sterk uitkragende cilindrische kuip, opgetrokken uit een betonskelet met bakstenen invulling, gebruikt voor de openbare drinkwatervoorziening van een nieuwe wijk.
als zijnde een watertoren die binnen de typologie waartoe hij behoort een specifieke plaats inneemt door de decoratieve benadering van het op andere plaatsen heel sober uitgewerkte opvulmetselwerk.

historische waarde

als zijnde een watertoren die een belangrijke stap in de 20ste-eeuwse uitbreiding van Oostende vertegenwoordigt, namelijk de ontwikkeling van de Opex-wijk ten oosten van de stad.
als zijnde een kenmerkend voorbeeld van de evolutie van de drinkwatervoorziening in de 20ste eeuw, waarbij de 'Société Intercommunale des Eaux de Flandres' voor de bevoorrading van de in ontwikkeling zijnde Oostendse wijk verantwoordelijk was.

sociaal-culturele waarde

als zijnde een watertoren die in 1930-1932 is opgetrokken om te voorzien in de drinkwatervoorziening van de nieuw ontwikkelde Oostendse wijk Opex, en sindsdien een herkenningspunt voor de wijk is geworden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watertoren

Dokter Eduard Moreauxlaan zonder nummer (Oostende)
Dokter Eduard Moreauxlaan z.nr./ Ankerstraat/ Jacobsenstraat. <italic>Watertoren</italic> gebouwd in 1930-1932 ten behoeve van het toen door heraanleg sterk ontwikkelende oostelijke stadsdeel en meer specifiek de OPEX-wijk. Watertoren van 35 meter hoog gebouwd op een aarden verhoging, opgetrokken in skeletbouw, meer bepaald een betonskelet met bakstenen vullingen. Het is een watertoren van het "p