Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Stene

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-04-1995 tot heden

ID: 14039   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14039

Besluiten

Dorpskom van Stene
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 05-04-1995  ID: 2838

Beschrijving

De dorpskom van Stene (Oostende) is beschermd als dorpsgezicht. De als monument beschermde parochiekerk Sint-Anna maakt eveneens deel uit van deze bescherming als dorpsgezicht.Waarden

De dorpskom van is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gaaf bewaard polderdorp, gelegen tussen de Schorredijk en de Steense dijk, met een voornamelijk 19de-eeuwse bebouwing.

historische waarde

Als zijnde een gaaf bewaard polderdorp, gelegen tussen de Schorredijk en de Steense dijk, met een voornamelijk 19de-eeuwse bebouwing.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Stene

Klaverstraat, Oudstrijdersplein, Schorredijk, Steensedijk, Stenedorpstraat (Oostende)
De dorpskom van Stene wordt ingesloten door de Steensedijk en de Schorredijk. De Stenedorpstraat is de van noord naar zuid lopende hoofdstraat getypeerd door de Sint-Annakerk met kerkhof, voormalige pastorie, de molenromp en de twee grote hoeves aan beide uiteinden van de straat.


Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning

Stenedorpstraat 32 (Oostende)
Evenwijdig met de straat ingeplant, alleenstaand laag 19de-eeuws dubbelhuis van vijf traveeën, onder zadeldak (nok evenwijdig met straat, Vlaamse pannen). Opgenomen binnen het dorpsgezicht van Stene, beschermd bij B.V.R. van 05/04/1995.


Dorpswoning

Stenedorpstraat 60 (Oostende)
Huis uit de tweede helft van de 19de eeuw; drie traveeën + recentere rechtertravee en anderhalve bouwlaag, onder zadeldak. Opgenomen binnen het dorpsgezicht van Stene, beschermd bij B.V.R. van 05/04/1995.


Hoeve 't Boldershof

Stenedorpstraat 53 (Oostende)
Opgenomen binnen het dorpsgezicht van Stene, beschermd bij B.V.R. van 05/04/1995. Aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (1843), maar als veel kleiner volume dan huidig gebouw. Gelegen in het zuidelijk gedeelte van de dorpskom, ten zuiden van de pastorie.


Molenromp met molenaarswoning

Stenedorpstraat 4, zonder nummer (Oostende)
Molenromp met molenaarshuis gelegen achter huizenrij van de Stenedorpstraat, nabij de Steensedijk aan de noordelijke dorpsrand, ten zuiden grenzend aan het kerkhof. Domineert samen met Sint-Annakerk de dorpskom. Opgenomen binnen het dorpsgezicht van Stene, beschermd bij B.V.R. van 05/04/1995.


Parochiekerk Sint-Anna met kerkhof

Stenedorpstraat zonder nummer (Oostende)
Naar het oosten georiënteerde laatgotische hallenkerk gelegen in de bocht van de Stenedorpstraat, aan de hoek met de Klaverstraat. Rechthoekig gekasseid voorpleintje met twee dubbele rijen linden; rechts voor de kerk een gedenksteen voor de slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog uit de tweede helft van de 20ste eeuw.


Pastorie Sint-Annaparochie

Stenedorpstraat 51 (Oostende)
Vroegere pastorie, alleenstaand met voortuintje en boomgaard. Door haar ligging in de tweede bocht van de Stenedorpstraat, schuin tegenover de kerk, vormt dit gebouw als het ware de tegenhanger van de parochiekerk. Opgenomen binnen het dorpsgezicht van Stene, beschermd bij B.V.R. van 05/04/1995.


Samenstel van drie arbeidershuizen

Klaverstraat 8-12 (Oostende)
Samenstel van drie lage arbeidershuisjes samengevoegd tot één woning uit de tweede helft van de 19de eeuw, met rechthoekig tuintje. Opgenomen in het beschermde dorpsgezicht van Stene, beschermd bij B.V.R. van 05/04/1995.


Sandershoeve

Stenedorpstraat 1 (Oostende)
Gelegen aan het noordwestelijk einde van de dorpskom, opgenomen binnen het dorpsgezicht van Stene, beschermd bij B.V.R. van 05/04/1995.