Beschermd monument

Hoeve

Beschermd monument van 16-07-1993 tot heden

ID
14041
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14041

Besluiten

Hoeves, Mariakapel en kerksituatie
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1993  ID: 2540

Beschrijving

Het hoevetje te Haringe, is beschermd als monument.Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een goed voorbeeld van een streekgebonden boerenwoonst, representatief voor het Houtland.

historische waarde

Als zijnde een goed voorbeeld van een streekgebonden boerenwoonst, representatief voor het Houtland.

artistieke waarde

Gezien het mooie materiaalgebruik en de bewaard gebleven authentieke houten kozijnconstructie met moerbalkverankering.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve

Haringeplein 5 (Poperinge)
Voormalig hoevetje 'Stilleven', naar verluidt een oude pastorie, gelegen ten noorden van de pastorie van Haringe. In de kern klimt het huis mogelijk op tot 1634.