Beschermd monument

Landhuis Michiels

Beschermd monument van 12-12-2001 tot heden

ID: 1405   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1405

Besluiten

Landhuis Michiels met bomen en tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2001  ID: 3795

Beschrijving

Het landhuis van 1903 met stenen zitbank en dienstgebouw in de tuin te Scherpenheuvel, is beschermd als monument.Waarden

Het voormalig landhuis Michiels is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Rond 1903 opgetrokken aan de noordwestelijke stadsrand als bekroning van een succesvolle carrière als wisselagent in Brussel vormt het landhuis met bijgebouw van August Michiels (1831-1903) een representatief en typologisch goed bewaard voorbeeld van een eclectisch landhuis met neorenaissance-inslag en historiserend interieur waarbij de U-vormige plattegrond met paviljoenvormige uitbouwen, flankerende torentjes en sokkelvormig souterrain met voorliggend perron het geheel de allures van een kasteel aanmeten. Het voorname karakter wordt nog onderstreept door het merkwaardig sobere koloriet ontleend aan witte geglazuurde baksteen in combinatie met zorgvuldig bewerkte blauwe hardsteen en sierlijk smeedwerk als nokbekroning en borstwering.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Landhuis Michiels met tuin

Rozenstraat 17, 17A (Scherpenheuvel-Zichem)
Landhuis in eclectische stijl gebouwd in 1903 met langwerpige villatuin in landschappelijke stijl van 3,5 hectare, min of meer symmetrisch aangelegd; conciërgewoning tegen de westelijke perceelgrens; wegenpatroon met een dubbele lus met vijvertje.