Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Walburga: gotisch portaal

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden
ID: 14050   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14050

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

Het gotische portaal van de Parochiekerk Sint-Walburga te Veurne is beschermd als monument. Het vrijstaande portaal bevindt zich ten westen van de kerk en werd in 1720 ingericht als waterreservoir.Waarden

Het oud gotisch kerkportaal van de Sint-Walburgakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgapark zonder nummer (Veurne)
Enig voorbeeld in de kuststreek van een groots opgevat gotisch kerkgebouw met koor en kranskapellen, transept, schip en torens waarvan alleen de koorpartij, de oostelijke transeptmuur en westelijke torenaanzet tot stand kwamen. Voorts neogotische kerk, gelegen binnen de oudste stadskern.