Beschermd monument

Gebouw van de nachtwacht Hoge Wacht

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

ID
14053
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14053

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

De Hoge Wacht te Veurne is beschermd als monument.Waarden

Het gebouw 'Hooge Wacht', thans politiebureel, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gebouw van de nachtwacht Hoge Wacht

Grote Markt 9 (Veurne)
Eertijds gebouw van de nachtwacht, heden Kamer voor Handel en Nijverheid; gelegen op zuidoostelijke markthoek bij Appelmarkt. Gebouwd in 1636 op kosten van de kasselrij. Herstellingswerken eind 19de eeuw onder leiding van architect J. Vinck (Veurne). Restauratie in 1967-1968 onder leiding van architect S. Smis (Oostende) voornamelijk met betrekking tot huistoren.