Beschermd monument

Landhuis en belfort

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden
ID: 14055   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14055

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

Het landhuis en belfort zijn beschermd als monument. Het pand werd herbestemd als gerechtshof.Waarden

Het Gerechtshof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Landhuis en belfort

Grote Markt 29 (Veurne)
Voormalig Landhuis en Belfort. Thans gerechtshof. Architecturaal en historisch belangrijk ensemble op noordelijke marktzijde; vormt hoek met voormalige conciërgewoning of huidig Stadhuis op westelijke zijde. Achtergevels en Belfort zien uit op Sint-Walburgapark en Heldenplein.