Beschermd monument

Oorlogsmonument 3de en 23ste linieregiment

Beschermd monument van 26-03-2010 tot heden

ID: 14059   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14059

Besluiten

Oorlogsmonumenten
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 26-03-2010  ID: 4699

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het gedenkteken voor het 3de en 23ste linieregiment.Waarden

Gedenkteken voor het 3de en 23ste linieregiment is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een gedenkteken ter herinnering aan een Belgische militaire eenheid uit de Eerste Wereldoorlog, waarbij een beroep gedaan werd op de talenten van een vooraanstaande kunstenaar en architect. Het is eerder uitzonderlijk dat een gedenkteken voor een Belgische militaire eenheid figuratief en in dergelijke mate artistiek uitgewerkt is.
Een speciaal opgericht comité koos voor het ontwerp van de Brusselse beeldhouwer Marcel Rau en de Brusselse architect Georges Hendrickx. Rau, petekind van Victor Horta, was een gerenommeerde, klassieke beeldhouwer en medaillist met een uitgebreid oeuvre, waaronder heel wat officiële opdrachten, zoals oorlogsgedenktekens.
Als zijnde een militair gedenkteken, met een symbolentaal die de nadruk legt op overwinning en roem. Vooral de gehelmde overwinningsgodin met laurierkrans en zwaard beklemtoont de gedachte van zege en heroïsme. Het is typisch voor militaire gedenktekens dat de doden herdacht worden in termen van roem en overwinning.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument 3de en 23ste linieregiment

3de en 23ste Linieregimentsplein zonder nummer (Oostende)
In een aangelegd plantsoen, Monument van de gesneuvelden van het 3de en 23ste Linieregiment, ingehuldigd in 1922. Bronzen beeld in hoogreliëf op een aarden verhoog; rechthoekig podium met daarop een massieve urne met kleine bronzen lauwerkrans.