Beschermd monument

Britse militaire begraafplaats Old Military Cemetery

Beschermd monument van 22-01-2009 tot heden

ID
14063
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14063

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2009  ID: 4584

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Old Military Cemetery te Poperinge, is beschermd als monument.Waarden

Britse militaire begraafplaats Poperinghe Old Military Cemetery is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Begraafplaats vanaf oktober 1914 ontstaan bij een burgerlijk hospitaal, waar ook veel gewonde Britse militairen behandeld werden. Later in de oorlog werd het vervangen door een Belgisch militair veldhospitaal. Tegen mei 1915 lag Poperinghe Old Military Cemetery vol met Britse, Franse en Belgische militaire en burgerlijke doden. Vanaf dan werd Poperinghe New Military Cemetery in gebruik genomen. In mei 1919 werd er nog één man van het Chinese Labour Corps begraven, die omwille van moord terechtgesteld was. Na de oorlog werden de Belgische, Franse en Duitse militaire doden ontgraven en elders herbegraven, evenals een 500-tal burgers, waardoor de perken I en II drastisch gereduceerd werden tot 453 doden, waarvan er zeven met een special memorial worden herdacht.

artistieke waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats ontworpen door R. Blomfield en N.A. Rew. Een overwegend hoge, rode bakstenen muur rondom rond de begraafplaats zorgt voor de afscheiding met de omliggende tuinen en bebouwing. Andere opvallende architecturale elementen zijn de twee paviljoentjes uit rode baksteen, met een lage koepel uit witte natuursteen, die als toegangsgebouw en schuilgebouw fungeren. Het offerkruis en de Stone of Remembrance staan op eenzelfde as en worden met levensbomen gemarkeerd. Het geheel wordt opgefleurd met klimhortensia tegen de muren en bloemperken bij de dicht opeen geplaatste graven.

historische waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats ontworpen door R. Blomfield en N.A. Rew. Een overwegend hoge, rode bakstenen muur rondom rond de begraafplaats zorgt voor de afscheiding met de omliggende tuinen en bebouwing. Andere opvallende architecturale elementen zijn de twee paviljoentjes uit rode baksteen, met een lage koepel uit witte natuursteen, die als toegangsgebouw en schuilgebouw fungeren. Het offerkruis en de Stone of Remembrance staan op eenzelfde as en worden met levensbomen gemarkeerd. Het geheel wordt opgefleurd met klimhortensia tegen de muren en bloemperken bij de dicht opeen geplaatste graven.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Britse militaire begraafplaats Old Military Cemetery

Deken De Bolaan zonder nummer (Poperinge)
De Old Military Cemetery werd nog tijdens de Eerste Slag bij Ieper in oktober 1914 in gebruik genomen, in functie van een vlakbij ingerichte medische voorziening.