Beschermd monument

Hoeve Eikenbrand: boerenwoning

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

ID
14088
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14088

Besluiten

Hoeve Eikenbrand met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-11-1985  ID: 2126

Beschrijving

De boerenwoning van hoeve Eikenbrand is beschermd als monument. In hetzelfde beschermingsbesluit werden de stalvleugel en dwarsschuur beschermd als monument, en werd de omgeving van het boerenhuis, de stalvleugel en de dwarsschuur beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
architectuurhistorische waarde: "als representatieve getuigenis voor de oorspronkelijke bouwtrant van het Houtland uit de 18de eeuw".
artistieke en wetenschappelijk waarde: "gezien het gaaf bewaard volume en het mooie materialengebruik".

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000513, Houtemstraat 24, hofstede "Eikenbrand" en onmiddellijke omgeving (M. Goossens, 1985).


Waarden

Het boerenhuis van de hofstede Eikenbrand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Eikenbrand

Houtemstraat 24 (Veurne)
Oorspronkelijk omwalde 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag rondom onverhard erf; bakstenen stoep voor de stalvleugel; recent met schorren' verharde stoep voor het boerenhuis. Schuur als blikvanger vanaf straat wegens monumentale bedaking. Mooie inplanting midden weiland met een rij eiken, zie benaming, ten noordwesten; met wilgen afgezoomde rest van omwalling ten zuidoosten; ten zuidwesten en ten noordwesten, bewaarde wilgenrij nog verwijzend naar het beloop van de gedempte omwalling.