Beschermd monument

Hoeve Eikenbrand: stalvleugel

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

ID
14089
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14089

Besluiten

Hoeve Eikenbrand met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-11-1985  ID: 2126

Beschrijving

De stalvleugel van de hoeve Eikenbrand is beschermd als monument. In hetzelfde beschermingsbesluit werden de boerenwoning en dwarsschuur beschermd als monument, en werd de omgeving van het boerenhuis, de stalvleugel en de dwarsschuur beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "als zijnde een voorbeeld van vakwerkbouw in stijl- en regelwerk met baksteenvulling in het Houtland".

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000513, Houtemstraat 24, hofstede "Eikenbrand" en onmiddellijke omgeving (M. Goossens, 1985).


Waarden

De stalvleugel van de hofstede Eikenbrand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Eikenbrand

Houtemstraat 24 (Veurne)
Oorspronkelijk omwalde 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag rondom onverhard erf; bakstenen stoep voor de stalvleugel; recent met schorren' verharde stoep voor het boerenhuis. Schuur als blikvanger vanaf straat wegens monumentale bedaking. Mooie inplanting midden weiland met een rij eiken, zie benaming, ten noordwesten; met wilgen afgezoomde rest van omwalling ten zuidoosten; ten zuidwesten en ten noordwesten, bewaarde wilgenrij nog verwijzend naar het beloop van de gedempte omwalling.