Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Eikenbrand met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 28-11-1985 tot heden

ID
14091
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14091

Besluiten

Hoeve Eikenbrand met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-11-1985  ID: 2126

Beschrijving

De bescherming omvat de hoeve Eikenbrand met de onmiddellijke omgeving, bestaande uit de hoeve (eveneens als monument beschermd), het boerenerf, de omliggende weiden met alle beplantingen en de gedeeltelijk bewaarde omwalling.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Als zijnde de omliggende weiden met bomenbestand en de gedeeltelijk bewaard gebleven omwalling, volgens de afbakening, gezien de gaafheid van de site en gezien hun landschappelijk-artistieke waarde; om historische redenen gezien de gedeeltelijk bewaard gebleven omwalling."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000513, Houtemstraat 24, hofstede "Eikenbrand" en onmiddellijke omgeving (M. Goossens, 1985).


Waarden

De onmiddellijke omgeving van de hofstede Eikenbrand als zijnde de omliggende weiden met bomenbestand en de gedeeltelijk bewaard gebleven omwalling is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

artistieke, in casu landschappelijk-artistieke waarde en historische waarde

historische waarde

artistieke, in casu landschappelijk-artistieke waarde en historische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Eikenbrand

Houtemstraat 24 (Veurne)
Oorspronkelijk omwalde 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag rondom onverhard erf; bakstenen stoep voor de stalvleugel; recent met schorren' verharde stoep voor het boerenhuis. Schuur als blikvanger vanaf straat wegens monumentale bedaking. Mooie inplanting midden weiland met een rij eiken, zie benaming, ten noordwesten; met wilgen afgezoomde rest van omwalling ten zuidoosten; ten zuidwesten en ten noordwesten, bewaarde wilgenrij nog verwijzend naar het beloop van de gedempte omwalling.