Beschermd monument

Huis De Hoorn

Beschermd monument van 27-10-1992 tot heden

ID
14095
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14095

Besluiten

Geografisch pakket Veurne
definitieve beschermingsbesluiten: 27-10-1992  ID: 2454

Beschrijving

Huis De Hoorn is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "als voorbeeld van 17de-eeuws woonhuis in regionale Vlaamse renaissancestijl met grote zichtbepalende waarde voor de Appelmarkt".

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000558, Veurne: 21 monumenten (M. Goossens, 1992).


Waarden

Huis De Hoorn is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis De Hoorn

Appelmarkt 3 (Veurne)
Hoekhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de markt, Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 18de eeuw.