Beschermd monument

Kiosk in Sint-Walburgapark

Beschermd monument van 27-10-1992 tot heden

ID: 14112   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14112

Besluiten

Geografisch pakket Veurne
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 27-10-1992  ID: 2454

Beschrijving

De muziekkiosk in het Sint-Walburgapark te Veurne is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "als voorbeeld van laat 19de-eeuws straatmeubilair".

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000558, Veurne: 21 monumenten (M. Goossens, 1992).


Waarden

De kiosk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kiosk in Sint-Walburgapark

Sint-Walburgapark zonder nummer (Veurne)
Het stadsbestuur besliste in 1898 om de ‘Openbare Hof ter Citerneplaats’ om te vormen tot een volwaardig stadspark. Stadsarchitect Jozef Vinck werd belast met het ontwerp van het park alsook een houten muziekkiosk in het ‘Sint-Walburgahof’. In 1899 werd de metalen kiosk ingehuldigd. Op het dak werd een vergulde lier geplaatst. De gietijzeren zuiltjes werden geleverd door de firma A. Fontaine uit Mariamont.