Parochiekerk Sint-Martinus: omgeving versie 1 - 31/10/2013

De Sint-Martinuskerk is gelegen in het centrum van het dorp Everberg, te midden van een grasperk dat het vroegere kerkhof met fraai hekwerk vervangt.

Typerend voor de dorpskern is de relatief open structuur met enerzijds een pleinvormige verbreding aan de westzijde van de kerk en anderzijds enkele onbebouwde percelen, een stuk weide en boomgaard. De bebouwing is overwegend 19de-eeuws met al of niet recente verbouwingen. Beeldbepalend is in ieder geval een rode beuk die uit 1930 dateert.

Het omliggende kerkhof (niet langer in gebruik) heeft zijn karakter van “besloten hof” inmiddels verloren door een drastische verlaging van de ommuring en het verwijderen van het neogotisch hekwerk met pijlers. Het grasperk wordt gestructureerd door enkel struiken en door een merkwaardige neogotische grafkapel.

De onmiddellijke omgeving van de Sint-Martinuskerk dient te worden beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de landschappelijke waarde, bepaald door een nog open landelijke structuur gedomineerd door een fraaie rode beuk.

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000070, DG : Sint Martinuskerk + omg., Beschermingsdossier Sint-Martinuskerk en onmiddellijke omgeving, 31/01/1994.
  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000070, DG : Sint Martinuskerk + omg., Advies Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 30/06/1994.

Bron: -
Auteurs:  Paesmans, Greta
Datum: 1994

Je kan deze pagina citeren als: Paesmans, Greta: Parochiekerk Sint-Martinus en omgeving [online], https://id.erfgoed.net/teksten/150919 (geraadpleegd op 01-11-2020)


Parochiekerk Sint-Martinus en omgeving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de parochiekerk Sint-Martinus en omgeving. De kerk is eveneens als monument beschermd. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.


Bron: -
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Parochiekerk Sint-Martinus en omgeving [online], https://id.erfgoed.net/teksten/187880 (geraadpleegd op 01-11-2020)