Beschermd monument

Eenheidsbebouwing De Clytte

Beschermd monument van 31-05-2002 tot heden

ID: 14126   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14126

Besluiten

Kasteel 't Coudenhof met park, smidse en wagenmakerij en vakwerkhoeve
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 31-05-2002  ID: 3867

Beschrijving

Het landelijk 19de-eeuws complex te Proven, is beschermd als monument.Waarden

Het landelijk 19de-eeuws complex, zijnde een smidse met wagenmakerij, twee woningen en een feestzaal, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde:
Als omvattende zogenaamd De Clytte (Couthoflaan nr. 44,46,48), een gaaf bewaard complex, oorspronkelijk bestaande uit een voormalige smidse en wagenmakerij, een tweetal landelijke woningen en een muziekzaal, opgetrokken op initiatief van de kasteelheer baron Mazeman tijdens het derde kwart van de 19de eeuw in een verzorgde baksteenarchitectuur met een eclectische vormgeving.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eenheidsbebouwing De Clytte

Couthoflaan 44-48 (Poperinge)
Nr. 44, 46, 48. Z.g. "De Clytte". Eenheidsbebouwing gelegen ten W. van en horend bij het kasteel 't Couthof; gebouwd op initiatief van Baron Jules Joseph Timothee Mazeman de Couthove de Tonlieu, onder wiens impuls de bosontginning tussen Poperinge en Proven geschiedde, in dit kader werden verscheidene hoeven met gelijkaardige architecturale, vnl. neogotische, kenmerken gebouwd. Complex bestaande