Beschermd monument

Hopast

Beschermd monument van 09-02-2010 tot heden

ID: 14152   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14152

Besluiten

Hopast
definitieve beschermingsbesluiten: 09-02-2010  ID: 5119

Beschrijving

De hopast behorende tot de hoeve bestaande uit losse bestanddelen te Poperinge, is beschermd als monument.Waarden

De Hopast is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De ast illustreert een type van hopast met open cokesvuur die oorspronkelijk veel voorkwam in de streek van Poperinge, maar waarvan slechts enkele nog gaaf bewaard zijn. Deze ast illustreert zeer duidelijk een fase in het ontwikkelingsverhaal van de hopasten in Vlaanderen.

sociaal-culturele waarde

De hopast getuigt van een tak in de voedingsindustrie waarvan de intense productie in bepaalde periodes en in bepaalde streken van een niet te onderschatten betekenis waren, zowel in het dagelijks economisch leven als met betrekking tot het volksleven bij voorbeeld naar aanleiding van de jaarlijkse hopfeesten.
De hopast is mede door de aanwezigheid van de gek en zijn ligging ten opzichte van de andere hoevegebouwen een beeldbepalend element in de streekgebonden hoevebouw en in het landelijk gebied.

industrieel-archeologische waarde

Deze ast vormt een mooi voorbeeld van een asttype met een open cokesvuur. De ast bewaart een droogvloer opgebouwd uit tonische eestlatten, binnenin een strooien bekasting, een aanpalende ruimte om de gedroogde hop af te schieten en een schouw met gek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hopast

Abeelseweg 232 (Poperinge)
De ast en de hoeve maken deel uit van de ankerplaats 'Vleterbeek'. De site waar de ast is ingeplant, staat weergegeven op het primitief kadasterplan van circa 1835 als een hoeve bestaande uit losse bestanddelen. In 1947 worden vier nieuwe landgebouwen, waaronder de huidige ast, opgetrokken. Vermoedelijk is de huidige ast, een type dat voor de Eerste Wereldoorlog vrij veel voorkwam in de streek van Poperinge, een oudere constructie die pas later door het kadaster werd opgetekend.