Beschermd monument

Villa Francine

Beschermd monument van 27-04-1997 tot heden
ID: 14161   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14161

Besluiten

Villa Francine
definitieve beschermingsbesluiten: 27-04-1997  ID: 3180

Beschrijving

De bescherming als monument omvat Villa Francine, een eclectische burgerhuis naar ontwerp van A. Dujardin, gelegen langs de Oostendse zeedijk.Waarden

Villa Francine is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

een fraaie, gaaf bewaarde loggia bezet met decoratieve faïencetegeltableaus, die aan onze kust en meer bepaald te Oostende een zeldzaamheid geworden is en contrasteert met de vele banale appartementsgebouwen op de zeedijk.

historische waarde

een zeldzaam restant van de Belgische zeedijkarchitectuur uit de belle epoque in het kader van een strandboulevard als typisch laat-19de-eeuws verschijnsel, inzonderheid te Oostende.

sociaal-culturele waarde

getuige uit de beginperiode van het kusttoerisme en aldus een schakel in het verhaal van de zeedijk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Francine

Albert I-Promenade 88 (Oostende)
* Albert I-Promenade nr. 88. Z.g. "VILLA FRANCINE" cf. opschrift marmeren gevelplaat boven de deur, voorheen "<italic>Villa Pierre-Lucie</italic>", naar ontwerp van architect Antoine Dujardin (Luik) van 1894. Beschermd als monument bij M.B. van 27/04/1997.Eclectisch dijkhuis met enkelhuisopstand. Breedhuis met lijstgevel van kalksteen verwerkt met arduin; souterrain, drie bouwlagen en twe