Beschermd monument

Residentie Rogier Palace

Beschermd monument van 27-01-2000 tot heden
ID: 14166   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14166

Besluiten

Residentie Rogier Palace
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2000  ID: 3528

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het appartementsgebouw Residentie Rogier Palace.Waarden

Residentie Rogier Palace is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als eerste hoogbouw met appartementen, type residentie, te Oostende dat hier bovendien uitzonderlijk in 'beaux-artsstijl' is opgetrokken. Het dateert van ca. 1927 en is ontworpen door de Oostendse architect Jean Gobin. De gelijkvloerse verdieping door de architecten A. Citterio (Milaan) en W. de Bondt (Antwerpen) verbouwd tot winkelruimte in de late jaren 1980, is een geslaagde functionele ingreep in harmonie met de symmetrische opstand van de geornamenteerde bovenbouw.

sociaal-culturele waarde

als illustratie van een bepaald type van collectieve privé-behuizing, id est de residentie, waarin bouwconcept én vormelijke uitwerking nog de nodige aandacht krijgen in tegenstelling tot de huidige, algemeen gangbare, vereenvoudigde formules en clichés. Hiervan getuigen zowel het exterieur als de behouden interieurelementen, met name de gang en het trappenhuis. Eenzelfde gedachtegang typeert ook de later ingebrachte winkelruimte.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Residentie Rogier Palace

Rogierlaan 42-46 (Oostende)
* Rogierlaan nr. 42-46. Zogenaamde "RESIDENTIE ROGIER PALACE", handels- en appartementsgebouw, type residentie, met inslag van de z.g. "Beaux-Arts"-stijl", naar ontwerp van architect Jean Gobin (Oostende) van ca. 1927. Eén van de eerste hoogbouwen met appartementen te Oostende. In 1987 verbouwing van gelijkvloerse verdieping tot winkelruimte door de tijdelijke associatie Studio Antonio Cit