Citadel van Zoutleeuw

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zoutleeuw
Deelgemeente Zoutleeuw
Straat Stationsstraat, Koepoortstraat
Locatie Koepoortstraat, Stationsstraat (Zoutleeuw)
Alternatieve naam Bolwerken

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/24130/107.1
  • OB000956

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Spaanse citadel van Zoutleeuw

Bethaniastraat, Koepoortstraat, Stationsstraat (Zoutleeuw)

De site van de Spaanse Citadel bevat zowel boven- als ondergronds nog archeologische restanten van de 14de-eeuwse stadsomwalling en 17de-eeuwse vesting met de citadel van Zoutleeuw.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de citadel van Zoutleeuw. Het zuidwestelijk deel van de citadel is, in tegenstelling tot het noordelijk en oostelijk deel, nog vrij gaaf bewaard gebleven. Eén bastion van de eerste vierkante citadel is duidelijk herkenbaar in het terrein en enkele muurstukken van de kazematten liggen aan de oppervlakte. De aangrenzende wallen hebben hier nog verscheidene meters hoogte. De gracht ervoor is gedeeltelijk gevuld, maar haar tracé is bewaard in de perceelsindeling.

Waarden

De zogenaamde 'Bolwerken' of citadel van Zoutleeuw is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.