Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Citadel van Zoutleeuw

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-01-1987 tot heden
ID: 1417   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1417

Besluiten

Citadel van Zoutleeuw
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2259

Beschrijving

Deze bescherming betreft de citadel van Zoutleeuw. Het zuidwestelijk deel van de citadel is, in tegenstelling tot het noordelijk en oostelijk deel, nog vrij gaaf bewaard gebleven. Eén bastion van de eerste vierkante citadel is duidelijk herkenbaar in het terrein en enkele muurstukken van de kazematten liggen aan de oppervlakte. De aangrenzende wallen hebben hier nog verscheidene meters hoogte. De gracht ervoor is gedeeltelijk gevuld, maar haar tracé is bewaard in de perceelsindeling.Waarden

De zogenaamde 'Bolwerken' of citadel van Zoutleeuw is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Spaanse citadel van Zoutleeuw

Bethaniastraat, Koepoortstraat, Stationsstraat (Zoutleeuw)
De site van de Spaanse Citadel bevat zowel boven- als ondergronds nog archeologische restanten van de 14de-eeuwse stadsomwalling en 17de-eeuwse vesting met de citadel van Zoutleeuw.