Beschermd monument

Eclectisch hoekhuis La Tourelle

Beschermd monument van 30-05-2000 tot heden
ID: 14173   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14173

Besluiten

Woning La Tourelle
definitieve beschermingsbesluiten: 30-05-2000  ID: 3576

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het eclectisch hoekhuis La Tourelle, aan de Albert I-promenade en het Zeeheldenplein.Waarden

Pand La Tourelle is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
als zeldzaam restant van Belgische zeedijkarchitectuur uit de belle époque, toen de strandboulevard als typisch laat-19de-eeuws verschijnsel vorm aannam en dit bij uitstek te Oostende.
als zeldzaam restant van overgangsarchitectuur - eclectisch met dominerende neoclassicistische inslag - op een strategische plaats gelegen op de zeedijk.
als architectuurhistorisch herkenningspunt gezien de uitzonderlijke, beeldbepalende ligging aan bocht van de zeedijk.

sociaal-culturele waarde

als 'document' uit de elitaire periode van het kusttoerisme en aldus een schakel in het verhaal van de zeedijk - meer bepaald te Oostende - die bovendien een positieve tegenwaarde vormt met de huidige appartementsgebouwen aan de Belgische zeedijken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eclectisch hoekhuis La Tourelle

Zeeheldenplein 1 (Oostende)
* Albert I-Promenade nr. 21. Z.g. "LA TOURELLE" cf. opschrift. Zichtbepalend eclectisch hoekpand, type dijkhuis, van ca. 1900. Beschermd als monument bij M.B. van 30/05/2000. Enkelhuis met drie bouwlagen en drie + één traveeën onder mansardedak (kunstleien). Lijstgevel volgens oude foto oorspronkelijk gecementeerd en begane grond voorzien van imitatievoegen; huidig parement van witte si