Beschermd monument

Staalconstructiebedrijf La Brugeoise & Nivelles: elektriciteitscentrale en toegangspoort

Beschermd monument van 08-07-1999 tot heden
ID: 14175   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14175

Besluiten

Gebouwen met trapgevel en staalconstructiebedrijf La Brugeoise et Nivelles
definitieve beschermingsbesluiten: 08-07-1999  ID: 3473

Beschrijving

De oude delen van het staalconstructiebedrijf La Brugeoise & Nivelles zijn beschermd als monument. De bescherming omvat de elektriciteitscentrale uit 1905 met inbegrip van compressoren en toebehoren en de toegangspoort.Waarden

Het staalconstructiebedrijf La Brugeoise & Nivelles, divisie van Bombardier-Eurorail, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als oudste delen (1905) van een voor de Brugse regio belangrijk groot bedrijf met internationale uitstraling gegroeid uit een ijzergieterij in de binnenstad opgericht in 1855 en als N.V. La Brugeoise anno 1905 ingeplant buiten de stadswallen op een site gelegen tussen een spoorverbinding en een kanaal, en tot op heden vooral bekend wegens de productie van spoorwegmaterieel;
Als bedrijf dat rond de eeuwwisseling werd opgetrokken in een lokale bouwstijl met eclectische kenmerken, waarvan er nog een aantal goed bewaarde gebouwen, waaronder een elektrische centrale uit 1912 waarin zich nu nog onder andere de oorspronkelijke motor-compressoren bevinden.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Samenstel van woningen en toegangspoort La Brugeoise & Nivelle

Baron Ruzettelaan 140-144 (Brugge)
* Baron Ruzettelaan nrs. 140 en 144. Opgenomen in stadsgezicht “La Brugeoise” vastgelegd bij M.B. van 8/07/1999. Twee panden met café, respect. “DE WELKOM” en “DE TOEKOMST”, flankeren de poort die de fabriekstoegang was tot het staalconstructiebedrijf “LA BRUGEOISE ET NIVELLES” cf. opschrift, gelegen aan de Vaartdijkstraat (cf. Sint-Michiels). Bakstenen poort met getrapte afwerking. Centra


Is de gedeeltelijke bescherming van

Staalconstructiebedrijf La Brugeoise & Nivelles

Baron Ruzettelaan zonder nummer, Vaartdijkstraat 5 (Brugge)
Staalconstructiebedrijf "La Brugeoise et Nivelles", divisie van "Bombardier-Eurorail", eertijds zogenaamd "La Brugeoise". De voormalige elektriciteitscentrale met compressoren en toebehoren is beschermd als monument bij M.B. van 8.7.1999.